PHỤ GIA HẢI SẢN

Vui lòng liên hệ với P Tech để được cung cấp thêm thông tin, hỗ trợ kỹ thuật và mẫu thử.

SEAFOOD ADDITIVES

DANH SÁCH SẢN PHẨM

LIST OF PRODUCTS
SEAFOOD ADDITIVES
 • CHẤT GIỮ ẨM CHẤT
 • CHẤT TẨY TRẮNG
 • CHẤT MẠ BĂNG
 • CHẤT KẾT DÍNH
 • CHẤT ỨC CHẾ NỔI ĐỐM ĐEN
 • ENZYMES BÓC VỎ / VẢY
SEAFOOD ADDITIVES
 • CHẤT GIỮ ẨM CHẤT
 • CHẤT TẨY TRẮNG
 • CHẤT MẠ BĂNG
 • CHẤT KẾT DÍNH
 • CHẤT ỨC CHẾ NỔI ĐỐM ĐEN
 • ENZYMES BÓC VỎ / VẢY