PHỤ GIA THỰC PHẨM

Chúng tôi cung cấp đa dạng các chất ổn định, chất tạo nhũ, chất điều vị và chất làm dày nhằm tăng cường sự ổn định và hạn sử dụng, đồng thời tối ưu hóa năng suất và hương vị của sản phẩm.

Vui lòng liên hệ với P Tech để được cung cấp thêm thông tin, hỗ trợ kỹ thuật và mẫu thử.

FOOD ADDITIVES

DANH SÁCH SẢN PHẨM

LIST OF PRODUCTS
Nactis
  • CHẤT KẾT DÍNH
  • CHẤT BẢO QUẢN
  • PROTEIN CHUYÊN DỤNG
  • CÁC THÀNH PHẦN CHUYÊN DỤNG
  • CHẤT CẢI THIỆN CẤU TRÚC BỀ MẶT VÀ TĂNG HIỆU SUẤT
  • CHẤT TẠO NHŨ VÀ CHẤT ỔN ĐỊNH
Replacer
  • CHẤT THAY THẾ THỊT
  • MÀU THỰC PHẨM
  • CHẤT THAY THẾ MỞ
  • CHẤT TẠO MÀU NÂU KHÓI