GIA VỊ VÀ HƯƠNG LIỆU

Với sự sáng tạo vô hạn và mục tiêu hướng tới những sản phẩm tự nhiên, chúng tôi cung cấp nguyên vật liệu hoàn hảo nhất đáp ứng kỳ vọng và tiêu chí của từng khách hàng. Chúng tôi hợp tác chặt chẽ với các đối tác để phát triển và cho ra đời các giải pháp sáng tạo và cải tiến nhất cho từng sản phẩm dựa trên những gia vị căn bản.

Vui lòng liên hệ với P Tech để được cung cấp thêm thông tin, hỗ trợ kỹ thuật và mẫu thử.

FLAVORS

DANH SÁCH SẢN PHẨM

LIST OF PRODUCTS
Flavors

Hương Liệu,
và Gia Vị các loại

  • NATURAL FLAVOR
  • TOP NOTES
Flavors

Hương Liệu,
và Gia Vị các loại

  • THERMAL PROCESS FLAVORS
  • SMOKE FLAVORS
Flavors

Hương Liệu,
và Gia Vị các loại

  • REACTION FLAVORS
  • CULINARY INFUSED OIL
  • SPRAY DRIED SPECIALTY POWDER
  • THERMALTASTE
Marinades

Gia Vị Ướp