Liên hệ

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TIỀM NĂNG

 

Địa chỉ: 133 - 135 Mỹ Hào, P. Tân Phong, Q.7, Tp.HCM
 

Điện thoại: (028) 5411 5456
 

Email: ptech@ptech.com.vn
 

Website: www.ptech.com.vn